RÅDGIVARNA FÖR FÖRETAG I NORDEN

Rådgivarna startade sin verksamhet 1995, sedan dess har vi varit inriktade på att hjälpa företag med deras frågeställningar gällande skatter, arbetsrätt, bokföring och affärsjuridik. Rådgivarna har idag kunder inom en mängd branscher, vårt kundantal i kombination med att vi dagligen svarar på ett stort antal frågor från våra kunder gör att vi har en gedigen erfarenhet av att hantera de frågeställningar som uppkommer när man driver ett företag oavsett vilken bolagsform man valt.

Våra konsulter har olika bakgrund, vissa har lång erfarenhet av att driva ett bolag, några kommer från en akademisk grund. Vi värdesätter olikheterna vid vår rekrytering av nya medarbetare då vår ståndpunkt är att olikheterna skapar en stark enhet. Utöver våra konsulter så har vi tillgång till ett omfattande nätverk av rådgivare med specialistkompetens