Time_bwNedan presenteras datum som är bra att uppmärksamma när det gäller rapportering till myndigheter.  Om du har några funderingar kring vad som skall rapporteras in använd vår juridiska frågeservice svar@radgivarna.org ange kundnummer/organisationsnummer i ämnesraden. Vill du teckna ett abonnemang kontakta oss på info@radgivarna.org

Klicka på den månad du vill kika närmare på

Januari

Empty section. Edit page to add content here.

Februari

Empty section. Edit page to add content here.

Mars

Empty section. Edit page to add content here.

April

1 april

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av dessa beskattningsår:

1 augusti 2013–31 juli 2014

1 september 2013–31 augusti 2014

 

8 april

Skattepengarna betalas ut den 8–10 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2014 och har anmält konto till skatteverket.

 

13 april

Skattepengar
Skattepengarna betalas ut via ett utbetalningskort den 13–17 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2014 och inte anmält konto.

Slutskattebesked
Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 13–17 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 2014.

Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto, vilket i regel betyder att du måste betala in den någon dag eller några dagar tidigare, kontrollera med din bank hur många dagar det tar för en överföring.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska momsen för februari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad) arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

En momsdeklaration för februari 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

En arbetsgivardeklaration för mars 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
För företag med omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
Helårsredovisning moms – elektronisk momsdeklaration

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon
– redovisar momsen en gång per år
– inte bedriver EU-handel
– lämnar elektronisk momsdeklaration
– ska momsen för räkenskapsår som slutar den
– 31 juli 2014
– 31 augusti 2014
– vara bokförd på Skatteverkets konto
– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 

15 april

Senast den 15 april ska de förtryckta inkomstdeklarationerna för fysiska personer vara utskickade.

 

20 april

En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 

27 april

En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 

27 april

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska moms för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon redovisar momsen en gång per år
bedriver EU-handel ska momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2015.

Är du inte kund får du gärna höra av dig till för information kring vad ett abonnemang kostar, eller om du har andra frågor.
Kontakta: Robert Persson
robert.persson@radgivarna.org
073 – 952 37 19

Maj

4 maj 2015

Inkomstdeklarationen
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för fysiska personer och enskilda näringsidkare, dvs de som har handelsbolag och enskilda firmor etc.

Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014). Ränta börjar räknas fr.o.m. den 5 maj.

 

12 maj

Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto, observera att den då måsta vara inbetald kontakta din bank för mer info om hur många bankdagar det krävs för det ska synas . Redovisning av moms för helår, gäller enskilda näringsidkare samt dödsbon.
Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 12–31 och under 2014 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska:

– momsen för januari–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
– momsdeklarationen för januari–december 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska:
– momsen för januari–mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
– moms för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
– en momsdeklaration för januari–mars 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
– en momsdeklaration för mars 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
– en arbetsgivardeklaration för april 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto


För juridiska personer med beskattningsår som avslutas mellan den 1/9 och 31/12 2013 öppnar e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 den 12 maj.

 

20 maj

En periodisk sammanställning för april 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 

25 maj

Periodisk sammanställning
En periodisk sammanställning för april 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 

26 maj

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon redovisar momsen en gång per år bedriver EU-handel ska momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket. Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2015.

Är du inte kund får du gärna höra av dig till för information kring vad ett abonnemang kostar, eller om du har andra frågor.

Kontakta: Robert Persson
robert.persson@radgivarna.org
073 – 952 37 19

Juni

8 juni 2015

Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut under vecka 24 till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014 och har anmält mottagarkonto. Senast den 12 juni ska pengarna finnas på kontot.

 

12 juni

Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

1 februari 2014–31 januari 2015
1 mars 2014–28 februari 2015
1 april 2014–31 mars 2015
1 maj 2014–30 april 2015
Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 juni.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

– momsen för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
– en momsdeklaration för april 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
– en arbetsgivardeklaration för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2015 vara bokförda på Skatteverkets konto.

 

15 juni

Skattepengar
Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 15–18 juni till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014 och inte anmält konto.

Slutskattebesked
Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 15–18 juni till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014.

 

22 juni

En periodisk sammanställning för maj 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 

25 juni

En periodisk sammanställning för maj 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 

26 juni

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och arbetsgivardeklarationer för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag:
– har en årsomsättning på högst 1 miljon
– redovisar momsen en gång per år
– bedriver EU-handel

Ska momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket. Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2015.

 

30 juni

Till dig som är fastighetsägare skickar Skatteverket ut beslut om

– allmän fastighetstaxering 2015 av småhus
– särskild fastighetstaxering 2015 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.

 

Är du inte kund får du gärna höra av dig till för information kring vad ett abonnemang kostar, eller om du har andra frågor.

Kontakta: Robert Persson
robert.persson@radgivarna.org
073 – 952 37 19

Juli

1 juli 2015

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

1 oktober 2013–30 september 2014
1 november 2013–31 oktober 2014
1 december 2013–30 november 2014
1 januari 2014–31 december 2014

 

13 juli

Underskott av slutlig skatt
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i april. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag. 

Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska momsen för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

- momsen för januari–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller bara juridiska personer som redovisar momsen helårsvis, har beskattningsår januari 2014 till december 2014 och inte bedriver EU-handel)
– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
– en momsdeklaration för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) en momsdeklaration för januari-december ha kommit in till Skatteverket (gäller bara juridiska personer som redovisar momsen helårsvis, har beskattningsår januari 2014 till december 2014 och inte bedriver EU-handel)
– en arbetsgivardeklaration för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
Om ditt företag är en juridisk person och

- har en årsomsättning på högst 1 miljon
– redovisar momsen en gång per år
– inte bedriver EU-handel
– lämnar momsdeklaration på papper
– ska momsen för räkenskapsår som slutar den

30 september 2014
31 oktober 2014
30 november 2014
31 december 2014

vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 

20 juli

En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 

27 juli

En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 

27 juli

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket. 

Helårsredovisning moms, EU-handel 
Om ditt företag
har en årsomsättning på högst 1 miljon
redovisar momsen en gång per år
bedriver EU-handel

ska momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 maj 2015.

Är du inte kund får du gärna höra av dig till för information kring vad ett abonnemang kostar, eller om du har andra frågor.

Kontakta: Robert Persson
robert.persson@radgivarna.org
073 – 952 37 19

Augusti

Empty section. Edit page to add content here.

September

Empty section. Edit page to add content here.

Oktober

Empty section. Edit page to add content here.

November

Empty section. Edit page to add content here.

December

Empty section. Edit page to add content here.